Střechy TŘebíč - Ploché střechy

Izolace Třebíč - Ploché střechy

Izolace provádíme: 

  • foliovými systémy
  • modifikovanými pásy  

V přehledu jsou bez dalšího třídění uvedeny běžné poruchy plochých střech a navazujících konstrukcí. Poruchy nejsou řazeny podle významu ani podle četnosti výskytu.

Nejčastější poruchy plochých střech:

  • Zatékání pod vrstvu hydroizolace způsobené degradací nevhodně použitých asfaltových pásů, nedostatečně kotvených, s minimální nebo žádnou údržbou, často podporované nevyhovujícími spádovými poměry, které způsobují tvoření hlubokých kaluží
  • Nestabilita vrchních vrstev střešního pláště na účinky objemových změn a účinky sání větru
  • Nesoudržné povrchové vrstvy krytiny, popř. nevhodně aplikované, separované sanační vrstvy, které neumožňují plošné připojení dalších vrstev
  • Nesprávně provedené detaily ukončení krytiny u konstrukcí prostupujících střešním pláštěm
  • Nedostatečné kotvení, vadné provedení a koroze klempířských prvků (oplechování, lemování, klempířské výrobky)
  • Chybné napojení vodotěsné krytiny na střešní vtoky, nevhodně zúžené nebo zanesené profily vtoků
  • Poškozování krytiny konstrukcemi nevhodně umístěnými na střeše
  • Koroze konstrukcí střešních nástavb (obvodové pláště, výplně otvorů, střechy)

 

Izolace Třebíč - Ploché střechy Izolace Třebíč - Ploché střechy
Izolace Třebíč - Ploché střechy 
Izolace Třebíč - Ploché střechy


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.